Regulamin KWW „Redar”

 1. Po odejściu od kasy reklamacje nie będą uwzględniane.
 2. Przy wymianie nie pobieramy żadnych dodatkowych prowizji czy opłat.
 3. Dowody kupna i sprzedaży wydawane są przy każdej transakcji.
 4. Rachunek imienny lub na firmę wydajemy na wyraźne życzenie klienta.
 5. Zgodnie z aktualnymi przepisami, zobowiązani jesteśmy do rejestrowania każdej transakcji gotówkowej, dokonywanej w kwotach przekraczających wartość 15 000 euro, wg średniego kursu NBP z dnia realizacji transakcji oraz identyfikacji tożsamości klienta. Gromadzone dane są przekazywane wyłącznie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
 6. Banknoty fałszywe są zatrzymywane zgodnie z przepisami NBP.
 7. Bilon oraz banknoty stare lub uszkodzone kupowane są po niższym kursie.
 8. Album pieniędzy zagranicznych znajduje się do wglądu u kasjera.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen na stronie oraz w oddziałach bez wcześniejszego uprzedzenia.

„Redar” Currency Exchange Regulations

 1. We don’t accept any complains after leaving.
 2. We don’t charge any additional commission or charges.
 3. The proofs of buying and selling are given to every transaction.
 4. Personal bills or invoices are available on request.
 5. According to the law, we are obliged to register every transaction which is worth over 15 000 euro, calculated for the day of exchange, and indentify the customer identity. Collected data will be used only by appropriate institutions.
 6. Counterfeited notes are detained in accordance with polish regulations.
 7. Coins and old or damaged notes are bought at lower rate. For more information please ask the cashier.