Regulations

Regulamin serwisu oraz kantorów "REDAR.net"

Poniższy regulamin dotyczy wszystkich użytkowników serisu "REDAR.net" oraz klientów kantorów stacjonarnych KWW REDAR. Korzystając w jakikolwiek sposób z naszych usług zgdzasz się na jego postanowienia.

§1 Definicje

 • kantor oznacza KWW REDAR, ul. Marszałkowska 99a, 00-693 Warszawa, NIP 5222143300. REGON 012793959
 • kurs oznacza odpowiedni kurs skupu lub sprzedaży waluty
 • kurs VIP oznacza kurs specjalny dostępny po spełnieniu warunków

§2 Rejestracja w serwisie

 • rejestracja jest darmowa i nie wiąże się z żadnymi odpowiedzialnościami
 • podane dane posłużą wyłącznie obsłudze transakcji
 • w przypadku dużej ilości niezrealizowanych transakcji zastrzegamy sobie prawo do zablokowania użytkownika

§2 Transakcje

 • zawierając transakcję klient akceptuje informacje o ilości, kursie i wartości wyrażonej w PLN wyświetlone na tablecie w kantorze lub w podsumowaniu zamówienia w serwisie
 • rezerwacje realizujemy w kolejności ich powstania, nie uwzględniamy późniejszych, powtarzających się rezerwacji w celu uzyskania lepszego kursu
 • dowody kupna i sprzedaży są wystawiane przy każdej transakcji
 • dowów imienny lub na firmę wystawiamy na wyraźne życzenie klienta
 • po odejściu od kasy reklamacje nie będą uwzględniane
 • przy wymianie gotówkowej nie pobieramy żadnej prowizji czy innych opłat
 • przy płatności kartą pobieramy prowizję subcharge w wysokości 0,5% (pół procenta)
 • przy płatności online pobieramy opłatę w wysokości 1,7% (jedem i siedem dziesiątych procenta)
 • banknoty fałszywe są zatrzymywane zgodnie z obowiązującymi przepisami NBP
 • monety oraz banknoty stare lub wycofane są skupowane po niższym kursie

§3 Kursy

 • przy każdej transakcji obowiązują kursy przedstawione na tablecie w kantorze lub w podsumowaniu zamówienia w serwisie
 • kursy VIP obowiązują wyłącznie po spełnieniu warunków, tzn. wymaganej wartości zamówienia oraz wcześniejszej rezerwacji
 • zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w serwisie oraz w kantorach bez wcześniejszego uprzedzenia
 • w przypadku dużych zmian cen rynkowych, awarii serwisu lub innego zdarzenia prowadzącego do zawarcia transakcji po kursie znacząceo odbiegającym od rynkowego zastrzegamy sobie prawo do zmiany kursu lub anulowania rezerwacji

§4 Transakcje ponadprogowe

 • zgodnie z aktualnymi przepisami jesteśmy zobowiązani do zarejestrowania każdej transakcji gotówkowej, dokonywanej w kwotach przekraczających wartość 15 000 euro, wg średniego kursu NBP z dnia realizacji transakcji oraz identyfikacji tożsamości klienta
 • zgodnie z wewnętrzną procedurą AML zobowiązani jesteśmy do rejestracji transakcji oraz tożsamości klienta w przypadku jednej lub więcej transakcji o wartości powyżej 65 000 złotych
 • przy transakcji ponadprogowej wymagamy dokumentu tożsamości (paszport, dowód osobisty, karta pobytu, karta Polaka)
 • gromadzone dane przekazane będą wyłącznie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz na żądanie do NBP

§5 Obowiązek określenia się jako PEP

 • zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. przed dokonaniem transakcji poniższe osoby powinny poinformować kasjera o charakterze swojej osoby oraz wypełnić stosowne oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej
 • osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne
 • osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
 • członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne

§6 Reklamacje i zwroty

 • reklamacje w formie pisemnej prosimy wysyłać na adres email kantorredar@gmail.com
 • odpowiedzi pisemnej udzielimy w terminie 14 dni
 • zgodnie z prawem towary o dużej zmienności cen nie podlegają prawu do darmowego zwrotu

Currency Calculator for Online Orders

Exchange your currency fast and at best rates. No hidden fees or comissions. VIP RATE will be calculated automatically over 5000 PLN.

Provided rates are avaible by ONLINE ORDER. After clicking EXCHANGE CURRENCY you can order or pay for the currency.

You will pay
You will receive
1 =
1 =

We care about your privacy

We use information stored via cookies to provide maximum convenience in using the our website. They may also be used by research and advertising companies that cooperate with us. If you agree to save the information contained in cookies, click on the "I accept" button. If you do not agree, you can change your cookie settings in your browser.