Withdrawn Banknotes

Bardzo często znajdujemy w szufladzie lub innym schowku banknoty z dawnych latach. Niestety, emitenci papierowych pieniędzy często modernizują daną serię banknotów by lepiej zabezpieczyć ją przed fałszerstwami. Wtedy starsze serie banknotów są wycofywane z obiegu. Zdarza się też, że w przypadku innych losowych zdarzeń, np. katastrof naturalnych, wojen, dużych napadów, czy ukrytych wad fabrycznych niektóre banknoty zostały wycofane z dnia na dzień. 

Jeżeli dana waluta PODLEGA WYMIANIE W BANKU CENTRALNYM to firma REDAR.net może ją od Państwa odkupić.

Aktualnie kupowane WYCOFANE BANKNOTY sprawdzisz klikając w profil waluty - zakładka Wycofane Waluty zawiera zdjęcia wszystkich kupowanych przez nas nominałów.

Poniższy cennik dotyczy wyłącznie banknotów podlegających jeszcze wymianie.

W przypadku większych kwot prosimy o kontakt telefoniczny.

Currency Calculator for Online Orders

Exchange your currency fast and at best rates. No hidden fees or comissions. VIP RATE will be calculated automatically over 5000 PLN.

Provided rates are avaible by ONLINE ORDER. After clicking EXCHANGE CURRENCY you can order or pay for the currency.

You will pay
You will receive
1 =
1 =

We care about your privacy

We use information stored via cookies to provide maximum convenience in using the our website. They may also be used by research and advertising companies that cooperate with us. If you agree to save the information contained in cookies, click on the "I accept" button. If you do not agree, you can change your cookie settings in your browser.